Kontakt Oss*

Oy SHH Academic Business Consulting

Perhonkatu 9, PL 479

00101 Helsinki

Finland

info@academicbusinessconsulting.fi

* Det här avsnittet samlar ditt namn och e-post för att ge dig ett mer personligt svar på dina frågor. Om du vill att dina data ska raderas vänligen kontakta info@academicbusinessconsulting.fi för att begära radering.

© 2018 | Oy SHH Academic Business Consulting Ab | Perhonkatu 9, PL 479, 00101 Helsinki | info@academicbusinessconsulting.fi