Projekt

We challenge Vi utmanar oss själva för att hjälpa nyckel beslutsfattare på olika nivåer i alla affärssituationer, oavsett kundens storlek och kärnverksamhet. Vi är stolta att säga att Academic Business Consulting sedan starten har framgångsrikt levererat över 450 projekt.
 

© 2018 | Oy SHH Academic Business Consulting Ab | Perhonkatu 9, PL 479, 00101 Helsinki | info@academicbusinessconsulting.fi