I vårt team har vi konsulter som är magistersstuderande på Hanken. Vi har erfarna yrkeskunniga i styrelsen som stöder konsulterna.

© 2018-2020 | Oy SHH Academic Business Consulting Ab | Perhonkatu 9, PL 479, 00101 Helsinki | info@academicbusinessconsulting.fi