top of page

Academic Business Consulting

Oy SHH Academic Business Consulting Ab (ABC) registrerades som ett företag år 1994. Konsultationsbolaget härstammar från en kurs på Hanken, Svenska handelshögsskolan, som ges årligen sedan år 1976. ABC drivs av magisterstuderande på Hanken.

ABC ger studerande möjlighet att tillämpa akademiska kunskaper i praktiken, genom att lösa aktuella frågor och problem i företag från olika branscher. Det ger även företagen en unik chans att få träffa nästa generations experter. Sedan starten, har över 1000 talangfulla konsulter stolt levererat över 450 projekt. Några av företagets större aktieägare är Hartwall Oy Ab, Mercuri International Oy, ROA Invest Oy och SHH Studentkår.

People pic 1.png
bottom of page