top of page

Selma Lumio

CMO och konsult

IMAGE%202021-01-15%2017%3A37%3A05_edited

Erfarenhet och expertis

  • Kundrelationer inom olika branscher

  • Kontorsadministration

Utbildning

  • Masterstudent vid Handelshögskolan Hanken

  • Musik- och konstdiplom

Arbetande värderingar och projekt av intresse

  • Genomskinlighet

  • Teamarbete och kommunikation

  • Kreativitet och innovation

Kontaktuppgifter

E-post

bottom of page