top of page

Sofie Biström

Konsult

IMG_1712%20-%20Sofie%20Bistro%CC%88m_edi

Erfarenhet och expertis

  • Arbetslivserfarenhet inom redovisning och revision

Utbildning

  • Kandidatexamen i redovisning, Åbo Akademi.

  • För närvarande masterstudent med redovisning som huvudämne.

Arbetande värderingar och projekt av intresse

  • Värderingar: leverera kvalitet

  • Projekt: relaterade till redovisning och/eller hållbarhet, t ex ESG-rapportering

Kontaktuppgifter

E-post

bottom of page